Logo

Rola pełnomocnika wierzyciela i dłużnika w toku postępowania restrukturyzacyjnego

Date

Friday, June 14, 2024

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Mr Mateusz Jabłoński

Ukończył prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu a następnie aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych zdobywane w renomowanych kancelariach adwokackich na terenie Wrocławia, w tym prowadząc indywidualną kancelarię adwokacką. Występuje jako obrońca, jak też jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych gospodarczych.

Jako adwokat sporządził szereg wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych oraz wniosków o ogłoszenie upadłości oraz występował jako pełnomocnik dłużników i wierzycieli w obu typach postępowań. Nadzorował kilkadziesiąt postępowań o zatwierdzenie układu. W 2021 roku zdał egzamin i otrzymał tytuł licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego. W 2023 roku natomiast uzyskał tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego