Logo

Likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie składników majątku jednostek sektora finansów publiczn

Date

Tuesday, April 18, 2023

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Mr dr Antoni Kolek

Doradca podatkowy, Prezes zarządu Instytut Emerytalny

Agenda

Celem webinarium jest zapoznanie i rozwinięcie wiedzy uczestników w obszarze dysponowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek sektora finansów publicznych.

Program:

1. Zasady zarządzania mieniem skarbu państwa.

2. Zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek sektora finansów publicznych.

3. Odpowiedzialność kierownika jednostki oraz pracowników za gospodarowanie majątkiem jednostki, sposoby powierzania i rozliczania, przedstawienie odpowiedzialności materialnej.

4. Procedury zdjęcia ze stanu składników zbędnych, zużytych, zniszczonych, niewykorzystywanych przez jednostkę oraz stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników lub generujących wysokie nakłady.

5. Podatkowe aspekty likwidacji, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania zbędnych, zużytych lub uszkodzonych składników majątku.

6. Procedury wyksięgowania z ewidencji składników majątkowych.

7. Darowizna między samorządowymi jednostkami: wniosek, protokół zdawczo-odbiorczy, obieg dokumentów finansowo–księgowych.

8. Szczególny tryb likwidacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wyposażenia stanowiącego odpady w oparciu o ustawę o odpadach.


Informacja o ochronie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.